Giẻ Lau trắng – Kích thước 1/4 giấy A4


So sánh

11,000 

*Tình trạng: đặt hàng trước
①Kích thước: khoảng 1/4 tờ giấy A4
②Hiện trạng: một mảnh liền, chưa xếp
③Độ dày: 01 lớp
④Nguồn gốc: sản phẩm tái chế
⑤Quy cách đóng gói: 5Kg/kiện hàng
⑥Tính năng: thấm nước, thấm dầu.

Comments

comments