mau4
mau4

Giẻ Lau màu Poly – kích thước bằng giấy A4

So sánh

8,700 

Mô tả sản phẩm

*Tình trạng: đặt hàng trước
①Kích thước: khoảng tờ giấy A4
②Hiện trạng: một mảnh liền
③Độ dày: 01 lớp
④Nguồn gốc: sản phẩm tái chế
⑤Quy cách đóng gói: 5Kg/kiện hàng
⑥Tính năng: thường được sử dụng trong ngành thực phẩm

Comments

comments