CÂU CHUYỆN GIẺ LAU

Sự ra đời và phát triển của mặt hàng giẻ lau không chỉ đánh dấu bước ngoặc của Môi Trường Á Châu mà còn là một câu chuyện đáng tự hào của đội ngũ Môi Trường Á Châu trong suốt gần 10 năm hoạt động…thể hiện quyết tâm xây dựng một sản phẩm được tái sử dụng từ rác thải ngành may của Việt

“TỪ RÁC THẢI ĐẾN NGUỒN TÀI NGUYÊN”

Sự ra đời và phát triển của mặt hàng giẻ lau không chỉ đánh dấu bước ngoặc của Môi Trường Á Châu mà còn là một câu chuyện đáng tự hào của đội ngũ Môi Trường Á Châu trong suốt gần 10 năm hoạt động…thể hiện quyết tâm xây dựng một sản phẩm được tái sử dụng từ rác thải ngành may của Việt Nam – một đất nước gia công ngành may lớn nhất nhì thế giới.

Với góc nhìn “Rác thải cũng là nguồn tài nguyên”, Môi Trường Á Châu “Cam kết các sản phẩm đều có nguồn gốc tái sử dụng, tái chế”

cauchuyengielau

bannnergielau

 

Comments

comments