Bảng Giá Vải Lau

STT Loại Sản Phẩm Đơn Giá Số Lượng Kg Đặt Hàng
1 Vải Lau may màu – Giẻ Lau may màu(30 cm x 40 cm) 11,900

Đặt hàng
2 Vải Lau màu lớn – Giẻ Lau màu lớn(A4 trở lên) 12,900

Đặt hàng
3 Vải Lau màu nhỏ – Giẻ Lau màu nhỏ(A5, cỡ bàn tay) 11,900

Đặt hàng
4 Vải Lau cột màu – Giẻ Lau cột màu ( ¼ A4, 4 ngón tay) 4,900

Đặt hàng
5 Vải Lau màu lớn không xếp – Giẻ Lau màu lớn không xếp(A4 trở lên) 12,000

Đặt hàng
6 Vải Lau màu nhỏ – Giẻ Lau màu nhỏ không xếp (A5, cỡ bàn tay) 11,000

Đặt hàng
7 Vải Lau màu lớn – Giẻ Lau màu lớn không xếp (70%) (A4 trở lên) 10,000

Đặt hàng
8 Vải Lau may độn – Giẻ Lau may độn (30 x 40 cm) 9,900

Đặt hàng
9 Vải Lau trắng lớn – Giẻ Lau Trắng Lớn (A4 trở lên) 28,000

Đặt hàng
10 Vải Lau trắng nhỏ – Giẻ Lau trắng nhỏ (A5, cỡ bàn tay) 23,900

Đặt hàng
11 Vải Lau may trắng – Giẻ Lau May Trắng (30 cm x 40 cm) 27,000

Đặt hàng
12 Vải Lau cột trắng – Giẻ Lau cột trắng ( ¼ A4, 4 ngón tay) 18,000

Đặt hàng
13 Vải Lau trắng lớn không xếp – Giẻ Lau trắng lớn không xếp (A4 trở lên) 26,000

Đặt hàng
14 Vải Lau trắng nhỏ không xếp – Giẻ Lau trắng nhỏ không xếp(A5, cỡ bàn tay) 22,000

Đặt hàng
15 Vải Lau trắng lớn – Giẻ Lau trắng lớn (70%) (A4 trở lên) 24,000

Đặt hàng
16 Vải lau Vải vụn – Giẻ lau vải vụn cotton 100 % – trắng (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)

Đọc tiếp
17 Vải lau Vải vụn – GIẻ Lau Vải vụn cotton 100 % -màu (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)

Đọc tiếp
18 Vải lau Vải vụn poly – Giẻ lau Vải vụn poly 100 % (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)

Đọc tiếp
19 Vải lau – Giẻ lau Mút xốp dính vải (Nhiều hình dạng)

Đọc tiếp
20 Mút xốp không dính vải, dính keo (Nhiều hình dạng)

Đọc tiếp
21 Vải lau poly pha, thun cotton pha – Giẻ lau poly pha, thun cotton pha (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)

Đọc tiếp
22 Vải lau vụn Kate – Giẻ lau vụn kate (Hàng miếng lớn nhỏ đều có)

Đọc tiếp
23 PA, EVA, PU, TPU, nylon (Nhiều hình dạng)

Đọc tiếp
24 DÂY VIỀN TRẮNG 39,000

Đặt hàng
25 Vải Lau Tiết Kiệm – Giẻ Lau Tiết Kiệm 6,000

Đặt hàng