Bảng Giá Vải Lau

STTLoại Sản PhẩmĐơn GiáSố Lượng KgĐặt Hàng
1 Lau may màu (30 cm x 40 cm) 11,900
Đặt hàng
2 Lau màu lớn (A4 trở lên) 12,900
Đặt hàng
3 Lau màu nhỏ (A5, cỡ bàn tay) 11,900
Đặt hàng
4 Lau cột màu ( ¼ A4, 4 ngón tay) 4,900
Đặt hàng
5 Lau màu lớn không xếp (A4 trở lên) 12,000
Đặt hàng
6 Lau màu nhỏ không xếp (A5, cỡ bàn tay) 11,000
Đặt hàng
7 Lau màu lớn không xếp (70%) (A4 trở lên) 10,000
Đặt hàng
8 Lau may độn (30 x 40 cm) 9,900
Đặt hàng
9 Lau trắng lớn (A4 trở lên) 28,000
Đặt hàng
10 Lau trắng nhỏ (A5, cỡ bàn tay) 23,900
Đặt hàng
11 Lau may trắng (30 cm x 40 cm) 27,000
Đặt hàng
12 Lau cột trắng ( ¼ A4, 4 ngón tay) 18,000
Đặt hàng
13 Lau trắng lớn không xếp (A4 trở lên) 26,000
Đặt hàng
14 Lau trắng nhỏ không xếp (A5, cỡ bàn tay) 22,000
Đặt hàng
15 Lau trắng lớn (70%) (A4 trở lên) 24,000
Đặt hàng
16 Vải vụn cotton 100 % – trắng (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)
Đọc tiếp
17 Vải vụn cotton 100 % -màu (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)
Đọc tiếp
18 Vải vụn poly 100 % (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)
Đọc tiếp
19 Mút xốp dính vải (Nhiều hình dạng)
Đọc tiếp
20 Mút xốp không dính vải, dính keo (Nhiều hình dạng)
Đọc tiếp
21 Vải poly pha, thun cotton pha (Hàng vụn cỡ 4 ngón tay trở xuống)
Đọc tiếp
22 Vải vụn Kate (Hàng miếng lớn nhỏ đều có)
Đọc tiếp
23 PA, EVA, PU, TPU, nylon (Nhiều hình dạng)
Đọc tiếp
24 DÂY VIỀN TRẮNG 39,000
Đặt hàng
25 GIẺ LAU TIẾT KIỆM 6,000
Đặt hàng